Společnost ELSLA, spol. s r. o. nabízí komplexní spektrum služeb.
Naši technici s každým zákazníkem individuálně navrhnou ideální řešení elektro instalace s ohledem na jeho požadavky a automatizaci technologie. Následuje zpracování projektové dokumentace, případné projednání u státních orgánů včetně zastupování u příslušného Obvodního báňského úřadu. Při realizaci elektro části technologie dlouhodobě a úzce spolupracujeme s dodavateli strojních částí, konstrukcí a strojů.
Další oblasti na které se specializujeme je diagnostika technických problémů a závad, revize elektro, energetika, IR měření termokamerou, měření analyzátorem sítě a rychlý servis na celém území ČR i mimo něj.
Pro všechny výše popsané činnosti vlastníme nejmodernější vybavení a měřící přístroje.
   
 
© 2019 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.