Provádíme revize elektrických zařízení, dle níže uvedených oprávnění a osvědčení:

Elektrická zařízení definované Vyhláškou č.73/2010 Sb..
Oprávnění firmy ELSLA + osvědčení pro 3 revizní techniky:
- Oprávnění ev.č. 14526/9/16/EZ-M,O,R,Z-E1A, E1B k činnosti montáže, opravy revize a zkoušky elektrických zařízení, vydané pro firmu ELSLA spol. s r.o..
- Osvědčení revizního technika, ev.č.9472/9/17/R-EZ-E1A, E1B - zařízení s omezením napětí do 35kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Osvědčení revizního technika, ev.č.9750/9/18/R-EZ-E1A - zařízení s omezením napětí do 35kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu..
- Osvědčení revizního technika, ev.č.9681/9/18/R-EZ-E4A - elektrické nářadí a spotřebiče

Elektrická technická zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími (Vyhláška Českého báňského úřadu, č.75/2002 Sb.)
Oprávnění firmy ELSLA + osvědčení pro 2 revizní techniky:
- Oprávnění ev.č. OP 0104/E0-C4,C5,C7/BO-1013/2004 organizaci odborně způsobilé pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- Osvědčení revizního technika, ev.č. RT - 94/E0 - C4, C5, C6, C7/BR-23986/18
- Osvědčení revizního technika, ev.č. RT - 063/E0 - C6, C7/BR-4573/18

Kontakní osoba - Jiří Jeřábek

 

 
© 2021 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.