Inženýrská činnost je řízení výstavby od návrhu a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby, až po předání stavby připravené k užívání.
Nejčastěji se při této činnosti věnujeme přívodům VN a výstavbě nových odběrů, které zasahují mimo pozemek investora. Při každé stavbě zajišťujeme stanovisko a podmínky správce distribuční soustavy, zjišťujeme správce sítí a další dotčené subjekty, přípravujeme projektovou dokumentaci a předjednáváme stanoviska jednotlivých účastníků. Výsledkem je územní rozhodnutí a následná kolaudace. Po ní probíhá administrativa se sprácem distribuční soustavy a vlastní připojení odběrného místa k distribuční soustavě.

Kontaktní osoba - Petr Sedlák

 

 
© 2021 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.