Termoměření provádíme profesionální termokamerou FLUKE Ti25 se záznamem naměřených snímků v infračerveném a viditelném záření.
Termoměření je vhodné pro jednorázové vyhledávání přechodových odporů a vadných spojů, posouzení stavu elektromotorů (jednotlivých vinutí), rozvodů elektro, posouzení úniků tepla a izolací (asfaltové nádrže obalovny) apod..
Vzhledem k tomu že je termoměření ideální diagnostický nástroj pro preventivní údržbu, doporučujeme pravidelné měření vašeho zařízení a rozváděčů elektro během provozu. Získáte tím možnost porovnávat snímky za jednotlivá období a můžete včas naplánovat údržbu a opravy. Zamezíte tím odstávkám technologií a nemalým ekonomickým škodám.

Kontakní osoba - Petr Sedlák

 

teplota >370°C - stykač technologie
teplota 92,6°C - hlavní jistič technologie
teplota 80,6°C - přívod stykač kompenzace
teplota 77,2°C - vývody z pojistkového odpínače
teplota 63,5°C - držák nožové pojistky
teplota 60°C - vývod nízkého napětí z transformátoru
teplota 117,6°C - přívod do pojistkového odpínače
teplota 122,1°C - přívod do pojistkového odpojovače
teplota 80,6°C - držák nožové pojistky
teplota 76,7°C - vývod ze stykače technologie
teplota 51°C - pojistkový držák pojistky VN
teplota 136,1°C - svorkovnice propojení silových kabelů
 
© 2021 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.