Nabízíme kompletní energetický servis se zaměřením na:
- kontrolu energetického hospodaření společnosti
- kontrolu nákladů za energie a jejich optimalizaci
- plnění technických podmínek pro připojení do distribučních sítí
- eliminaci zpětných vlivů do distribučních sítí
- plnění zákonných podmínek
- připojování nových odběrných míst
- zastupování při jednání s orgány státní správy (Energetická inspekce, ERU, Celní úřad…)
- zastupování při jednání s provozovateli distribučních sítí
- zavádění systému řízení ČSN ISO 50001 včetně interních auditů
- posouzení úsporných opatření a investic z hlediska energetiky

Kontakní osoba - Petr Sedlák

 

 
© 2021 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.