Elektrotechnická společnost

montáže, regulace, měření, automatizace, servis

+420 567 230 161
elsla@ji.cz

Reference

 1. Rekonstrukce linky včetně řízení a vizualizace technologického procesu
  Kámen Brno, spol. s r.o. – lom Kobeřice (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 2. Montáž stroje HP 200
  Kámen Brno, spol. s r.o. – lom Kobeřice (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 3. Doplnění automatizace mlžení
  COLAS CZ, a.s. – lom Čenkov
 4. Rekonstrukce linky včetně řízení a vizualizace technologického procesu
  Žula Rácov,s.r.o. – lom Rácov
 5. Montáž stroje HP 200 a doplnění řízení mlžení
  Žula Rácov,s.r.o. – lom Rácov
 6. Doplnění strojně technologické dopravy
  Brněnské písky, a.s. – pískovna Bratčice
 7. Výstavba trafostanice 250 kVA
  Ing. František Čtverák – pískovna Hrušovany
 8. Výstavba trafostanice 250 kVA
  Kalcit s.r.o. – lom Líšeň
 9. Výstavba trafostanice 160 kVA
  Žula Rácov,s.r.o. – skládka písku Třebíč
 10. Realizace mobilní linky na míchání MZK
  COLAS CZ, a.s. (spolupráce s firmou KESAT, a.s.)
 11. Kamerový systém s archivací dat
  Brněnské písky, a.s. – pískovna Bratčice
 12. Úprava řízení podávky do odrazového drtiče na základě vyhodnocení zatížení hlavního motoru
  CESTY NITRA, a.s. – lom Čierne Klačany, SR
 13. Dálkové ovládání uzávěrů expedičních zásobníků
  Kamenolom Císařský a.s. – lom Císařský
 14. Dálkové ovládání uzávěrů expedičních zásobníků
  Kámen Brno, spol. s r.o. – lom Kobeřice
 15. Dálkové ovládání uzávěrů expedičních zásobníků
  COLAS CZ, a.s. – lom Vícenice
 16. Montáž primerního drtiče a souvisejících technologií
  CESTY NITRA, a.s. – lom Čierne Klačany, SR
 17. Kompletní rekonstrukce elektroinstalace lomu včetně řízení a vizualizace
  HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a. s. – lom Velké Hydčice (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 18. Kompletní rekonstrukce elektroinstalace lomu
  KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. – lom Sýkořice (spolupráce s firmou AGOS stavební a.s)
 19. Kompletní rekonstrukce elektroinstalace lomu včetně řízení a vizualizace
  Stavby silnic a železnic, a.s. – lom Chornice (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 20. Kompletní rekonstrukce elektroinstalace lomu včetně řízení a vizualizace
  Stavby silnic a železnic, a.s. – lom Chrtíky (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 21. Vývoj automatické podávky do primárního drtiče (bezobslužný primer)
  COLAS CZ, a.s. – lom Rančířov
 22. Rekonstrukce terciérní části drcení, montáž HP 200 a ultrazvukového měření hladiny v násypce
  Kamenolom Císařský a.s. – lom Císařský
 23. Automatizace podávky materiálu do kuželového drtiče
  Kalcit s.r.o. – lom Líšeň
 24. Rekonstrukce primární části lomu včetně řízení a vizualizace
  Hanson ČR, a.s. – lom Libodřice (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 25. Rekonstrukce sekundární a terciérní části včetně řízení a vizualizace HP 200 a GP 200
  Hanson ČR, a.s. – lom Nemojov
 26. Rekonstrukce terciérní části lomu a míchačky MZK včetně řízení a vizualizace
  Kamenolom Císařský a.s. – lom Svržno (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 27. Kompletní rekonstrukce lomu včetně řízení a vizualizace
  COLAS CZ, a.s. – lom Vícenice (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 28. Rekonstrukce třídírny včetně měření hladin zásobníků a míchačky MZK
  Žula Rácov,s.r.o. – lom Rácov (spolupráce s firmou KESAT, a.s.)
 29. Montáž semimobilní linky METSO
  DOPRASTAV a.s. – lom Stožok, SR
 30. Úprava řízení linky pro výrobu mletého vápence
  Agrostav Znojmo, a.s. – lom Zblovice
 31. Kompletní rekonstrukce lomu včetně řízení, vizualizace a dálkového ovládání násypek
  Kámen Brno, spol. s r.o. – lom Polnička (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 32. Kompletní rekonstrukce sekundární části včetně řízení a vizualizace
  Kamenolom Císařský a.s. – lom Císařský (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 33. Doplnění dálkového ovládání mobilního drtiče a montáž osvětlení mobilní linky
  Kámen a písek, spol. s r.o. – lom Plešovice
 34. Rekonstrukce sekundární a terciérní části linky
  DOBET, spol. s r.o. – lom Krhanice (spolupráce s firmou AGOS stavební a.s.)
 35. Rekonstrukce sekundární části linky a montáž GP 200
  DOBET, spol. s r.o. – lom Krásný Les
 36. Montáž softstartéru 200 kW pro rozběh primárního drtiče
  KAMENOLOMY ČR s.r.o. – lom Herous, Doubravice nad Svitavou
 37. Výměna bezpečnostních lankových spínačů
  KAMENOLOMY ČR s.r.o. – lom Deštná
 38. Kompletní rekonstrukce lomu včetně dodávky řízení a vizualizace
  COLAS CZ, a.s. – lom Mirošov
 39. Kompletní rekonstrukce lomu včetně řízení a vizualizace
  B E S, s.r.o. – lom Mladovice
 40. Zapojení drtiče GP 100 modular (METSO Minerals), oživení a uvedení do provozu
  ZAPA beton a.s., SR
 41. Uvedení do provozu HP 200
  kamenolom Vechec, SR
 42. Uvedení do provozu GP 100
  pískovna Sučany Martin, SR
 43. Rekonstrukce trafostanice a hlavní rozvodny
  KAMENOLOMY ČR s.r.o. – lom Deštná
 44. Částečná rekonstrukce technologické linky a kompletní automatizace technologického procesu úpravny
  KAMENOLOMY ČR s.r.o. – lom Deštná (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 45. Rekonstrukce elektrorozvodů odsávání včetně řízení a vizualizace
  Kamenolom Císařský a.s. – lom Svržno (spolupráce s firmou KESAT, a.s.)
 46. Rekonstrukce primární části lomu a montáž nového systému mlžení včetně řízení a vizualizace
  Kamenolom Císařský a.s. – lom Svržno (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 47. Montáž dálkového ovládání uzávěrů zásobníků jednotlivých frakcí
  COLAS CZ, a.s. – lom Mirošov, Vícenice
 48. Rozšíření technologie úpravny o drtič GP 100 modular (METSO Minerals) a začlenění do stávajícího řídicího systému lomu
  Kámen Brno, spol. s r.o. – lom Polnička
 49. Montáž kompletní technologie včetně řízení, vizualizace a kamerového systému
  LOMY, spol. s r.o. – lom Dolní Kounice (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 50. Montáž kompletní technologie včetně řízení a vizualizace
  KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. – lom Bělice (spolupráce s firmami AGOS stavební a.s. Pelhřimov a KESAT, a.s.)
 51. Montáž nových rozvodů a dodávka řízení promobilní linku míchání MZK o výkonu 350 t/hod.
  COLAS CZ, a.s. (spolupráce s firmou KESAT, a.s.)
 52. Montáž elektrorozvodů pro drtič HP 200 a regulace podávky
  Hanson ČR, a.s. – lom Nemojov
 53. Odměřování hladiny vápence pomocí radaru
  COLAS CZ, a.s. – obalovna Čenkov
 54. Automatizace čerpání důlních vod pomocí hlídání zátěže čerpadla
  COLAS CZ, a.s. – lom Mirošov, Vanov, Čenkov
 55. Automatizace čerpání důlních vod pomocí hlídání zátěže čerpadla
  Kámen Brno, spol. s r.o. – lom Polnička
 56. Automatizace čerpání důlních vod pomocí hlídání zátěže čerpadla
  TS služby s.r.o. – lom Nové Město na Moravě
 57. Řízení vibračního podavače Techkon
  DOBET, spol. s r.o. – lom Krásný Les
 58. Kompletní výměna lankových nouzových spínačů dopravních pásů
  DOBET, spol. s r.o. – lom Krásný Les
 59. Řízení doplňování vody a snímání hladin v nádržích
  Město Pelhřimov – městský bazén
 60. Měření a regulace čerpání užitkové vody
  Statutární město Jihlava – Vodní Ráj Jihlava
 61. Kompletní dodávka elektroinstalace (el. montáže, strukturovaná kabeláž, zabezpečovací zařízení)
  KUSAG s.r.o. – výrobní hala včetně administrativní části
 62. Kompletní dodávka výrobní haly nářaďovny včetně trafostanice 1600 kVA a VN 22 kV části
  Moravské kovárny, a.s.
 63. El. montáž technologie čerpání vody a hlídání hladin
  Moravské kovárny, a.s. – čerpací stanice chladící vody technologické linky
 64. Dodávka elektroinstalace
  Moravské kovárny, a.s. – haly skladů
 65. Úprava 22 kV pole rozvodny VN a montáž trafostanice 1000 kVA pro napájení technologické linky kovárny s elektrickou pecí Realistic
  Moravské kovárny, a.s.
 66. Rekonstrukce a opravy elektroinstalací včetně slaboproudých rozvodů
  Moravské kovárny, a.s., Statutární město Jihlava, Obec Dobronín – bytový fond
 67. El. instalace včetně slaboproudých rozvodů a EZS v rodinných domech
  lokalita Jihlava, Helenín, Zvonějov, Horní Kosov atd.
 68. Dodávka kompletní elektroinstalace (přípojnicový systém Canalis, strukturovaná kabeláž, optika atd.)
  Moravské kovárny, a.s. – nová hala nástrojárny
 69. Dodávka kompletní elektroinstalace nového počítačového pracoviště
  VOŠ Jihlava


Foto k referencím

Reference č. 6  Reference č. 6a Reference č. 19 Reference č. 19a Reference č. 31 Reference č. 32 Reference č. 32a Reference č. 32b Reference č. 39 Reference č. 39a Reference č. 39b Reference č. 39c Reference č. 44 Reference č. 44a Reference č. 46 Reference č. 47 Reference č. 48 Reference č. 48a Reference č. 49 Reference č. 50 Reference č. 61 Reference č. 68 Reference č. 68a Reference č. 69
ELSLA s.r.o. © 2010, vytvořil www.WebCzech.cz