Z velkého množství realizovaných akcí vybíráme následující referenční zakázky.
Při osobním jednání vás seznámíme s dalšími referenčními zakázkami na všechny činnosti, které provádíme.

     
COLAS CZ
kamenolom Tasovice kompletní elektroinstalace a řízení technologické linky
kamenolom Vícenice rozšíření technologické linky
kamenolom Bory bezobslužná automatická podávka do primárního drtiče
kamenolom Maglovec kompletní elektroinstalace a řízení technologické linky
obalovna Rančířov elektroinstalace technologické linky včetně přívodu VN a trafostanice
ASTECH Holubice elektroinstalace technologické linky včetně přívodu VN a trafostanice
Stavba dálnice D1 Semimobilní linka mechanicky zpevněného kameniva - dávkování cementu
středisko Jihlava modernizace trafostanice a rozvodny VN
středisko Jihlava realizace nových páteřních rozvodů NN, optických sítí a VO
středisko Jihlava kamerový systém včetně záznamu a přístupů z počítačů firemní sítě
   
Kámen Zbraslav
kamenolom Zbraslav kompletní elektroinstalace a řízení technologické linky
kamenolom Zbraslav kompletní elektroinstalace a řízení semimobilní linky
kamenolom Želešice kompletní elektroinstalace a řízení semimobilní linky
kamenolom Bělice kompletní elektroinstalace včetně nové trafostanice
betonárna Dolní Měcholupy výstavba nové trafostanice včetně inženýrské činnosti pro přípojku VN
   
M - silnice
kamenolom Žumberk kompletní elektroinstalace a řízení technologické linky
kamenolom Černá Skála elektroinstalace a řízení sekundární a terciární části technologické linky a expedice
kamenolom Stašov řízení podávky sekundární části technologické linky
obalovna Topol výměna transformátoru a vývodů NN pro novou obalovnu
   
České stěrkopísky
pískovna Hrušovany kompletní elektroinstalace a řízení technologické linky
   
Slovenské štierkopiesky
  znovuzprovoznění zatopeného bagru Rohr
   
ECOINVEST PŘÍBRAM
kamenolom Bytíz kompletní elektroinstalace a řízení technologické linky recyklace hald po uranové těžbě
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
© 2021 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.