Organizace splňuje podmínky na odbornou způsobilost pro montáž, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení ve smyslu požadavku §3 vyhl. ČBÚ č. 74/2002 Sb. a oprávnění TIČR v objektech třídy A + B. Společnost má v současné době v kmenovém stavu 2 revizní techniky s osvědčením pro vykonávání revizí objektů dozorovaných orgány státní báňské správy bez omezení napětí.
Společnost prostřednictvím vlastních pracovníků provádí projektování el. zařízení se způsobilostí podle Vyhl. ČBÚ č. 75/2002 Sb. a dále zajišťuje činnost spojenou s funkcí pracovníka určeného pro řízení montáže provozu a údržby el. zařízení podle požadavku § 9 vyhl. ČBÚ č. 75/2002.
Firma provádí pravidelné roční školení svých pracovníků (elektrikářů) z bezpečnostních předpisů v oblasti báňské. Na závěr školení je u všech pracovníků ověřena znalost předpisů testem. Školení provádí zkušení lektoři v této oblasti bezpečnosti práce.
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
TIČR
TIČR OPRÁVNĚNÍ k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - ELSLA
TIČR OSVĚDČENÍ k činnosti: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení - Jonáš
TIČR OSVĚDČENÍ k činnosti: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení - Jeřábek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2021 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.