Elektrotechnická společnost

montáže, regulace, měření, automatizace, servis

+420 567 230 161
elsla@ji.cz

Kvalifikace

Kvalifikace pracovníků:
Organizace splňuje podmínky na odbornou způsobilost pro montáž, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení ve smyslu požadavku §3 vyhl. ČBÚ č. 74/2002 Sb. a oprávnění ITI v objektech třídy A + B. Společnost má v současné době v kmenovém stavu 3 revizní techniky s osvědčením pro vykonávání revizí objektů dozorovaných orgány státní báňské správy bez omezení napětí.

Společnost prostřednictvím vlastních pracovníků provádí projektování el. zařízení se způsobilostí podle Vyhl. ČBÚ č. 75/2002 Sb. a dále zajišťuje činnost spojenou s funkcí pracovníka určeného pro řízení montáže provozu a údržby el. zařízení podle požadavku § 9 vyhl. ČBÚ č. 75/2002.

Firma provádí pravidelné roční školení svých pracovníků (elektrikářů) z bezpečnostních předpisů v oblasti báňské. Na závěr školení je u všech pracovníků ověřena znalost předpisů testem. Školení provádí zkušení lektoři v této oblasti bezpečnosti práce. Společnost má nostrifikaci na uvedené odborné činnosti i na působnost ve Slovenské republice, vydanou Hlavným banským úradem v Banskej Štiavnici.

Dokumenty:
ELSLA s.r.o. © 2010, vytvořil www.WebCzech.cz www.WebCzech.cz