Při plánování větších akcí typu rekonstrukce průmyslové technologie nebo výstavba nové technologie spolupracujeme od počátku se zákazníkem, dodavateli strojní částí a strojů. Tím je zajištěno bezproblémové včlenění automatizace a řízení do plánované technologie. Předcházíme tím pozdějším problémům a zdržení při zprovoznění a provozování technologických celků.
Naši zákazníci velmi často využívají konzultace a návrh řešení při odstranění problémů nebo zefektivnění ve stávajících provozech.

Kontaktní osoba - Miloslav Jonáš / Jiří Mokoš

 

 
© 2019 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.