Při plánování větších akcí typu rekonstrukce průmyslové technologie nebo výstavba nové technologie spolupracujeme od počátku se zákazníkem, dodavateli strojní částí a strojů. Tím je zajištěno bezproblémové včlenění automatizace a řízení do plánované technologie. Předcházíme tím pozdějším problémům a zdržení při zprovoznění a provozování technologických celků.
Naši zákazníci velmi často využívají konzultace a návrh řešení při odstranění problémů nebo zefektivnění ve stávajících provozech.
Pro námi realizované akce nabízíme projekční činnost elektro. Investor dostane komplrení projektovou dokumentaci, včetně vyřízení podkladů a jednání pro územní rozhodnutí, stavební povolení a vyjádření státní báňské správy.
Projektování trafostanic a přípojek VN.
Projektování technologií pro kamenolomy, cihelny, vápenky a doly - pod dohledem báňské správy.
Projektování elektro - v civilním sektoru mimo dohlede báňské správy.

Kontaktní osoba - Miloslav Jonáš / Jiří Mokoš

 

 
© 2021 ELSLA, spol. s r. o.. Všechna práva vyhrazena.