Elektrotechnická společnost

montáže, regulace, měření, automatizace, servis

+420 567 230 161
elsla@ji.cz

O firmě ELSLA

Firma ELSLA, spol. s r. o. byla založena v roce 1994. Společnost se nejprve zaměřila na činnost v oblasti regulace a měření, především pro obytné soubory a malé kotelny. Postupně byla činnost rozšířena o bytové a průmyslové instalace. Vstupem dalšího společníka do společnosti v roce 2003 byly aktivity společnosti rozšířeny i na oblast zajišťování revizí, kontrol, údržby, montáže a provozu elektrických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Tím byl určen směr dalšího rozvoje firmy a zúročeny více jak 20-ti leté zkušenosti v oblasti báňské.

V současné době společnost zajišťuje na základě dlouhodobého smluvního vztahu revize, prohlídky a údržbu na vyhrazených el. zařízeních několika společností i jednotlivých provozovatelů kamenolomů. Organizace dále zajišťuje činnost osoby určené pro řízení montáže, provozu a údržby na vyhrazených elektrických zařízení podléhajících dozoru Státní báňské správy ve smyslu požadavku § 9, odst. 6 vyhl. ČBÚ č. 75/2002 Sb. a dále činnost odborně způsobilého projektanta elektrických zařízení podle § 9, odst. 7 vyhl. ČBÚ č. 75/2002 Sb.

Velmi úzce spolupracujeme i s dodavateli strojní technologie. Zajišťujeme pro tyto dodavatele el. připojení, začlenění nových částí do stávající technologie (ovládání, řízení) a spolupráci při uvádění do provozu.

Prostřednictvím svého oddělení energetiky zajišťujeme externě činnosti v oblasti jak energetiky pro průmyslové podniky, tak i organizace působící v oblasti povrchového dobývání. Jednotlivé elektroměry a plynoměry jsou dálkově sledovány pomocí systému dálkového odečtu (Max Communicator, AISE).

V součinnosti s odbornými firmami zajišťujeme montáž, opravy, úpravy a modernizace automatických kompenzací jalového výkonu a hlídání rezervované kapacity s automatickou odstávkou vybraných technologických uzlů.

Provádíme kompletní dodávky el. rozvodů a řízení včetně vizualizace od projektu přes realizaci, uvedení do provozu až po výchozí revizi. Dodávky kompletní elektroinstalace a řízení technologických procesů společnost realizuje jednak přímou dodávkou pro investora, nebo jako subdodávku pro strojírenské organizace. V oblasti oprav transformátorů, revizí, regenerace olejové náplně, zkoušek olejů na přítomnost látek PCB dlouhodobě a úzce spolupracujeme s vybranými dodavateli. Stejně tak úzce spolupracujeme s dodavateli el. motorů všech výkonových řad a prověřenými renomovanými firmami zajišťujícími opravy el. motorů do 250 kW. Námi dodané elektromotory jsou již několika lety provozu ověřeny především na čelisťových, kuželových a odrazových drtičích jak v České republice, tak i na Slovensku.

Společnost provádí montáže v objektech průmyslové výroby, především v rámci dodávek pro firmu Moravské kovárny a.s. Zde provádíme dodavatelsky montáž rozvodů pro elektrické středofrekvenční ohřevy od výkonu 200 kW až do 1300 kW včetně dodávek a rekonstrukcí VN částí. V roce 2005 jsme uskutečnili dodávku a montáž el. rozvodů pro novou halu nářaďovny moderním systémem zapouzdřených rozvodů typu CANALIS, včetně zapojení pracovních strojů a robotizovaných pracovišť s propojením pomocí optických kabelů. Dále provádíme montáže strukturované kabeláže a rozvodů počítačových pracovišť.

Od roku 2010 nabízíme našim zákazníkům snímkování termokamerou FLUKE. Snímkování rozvaděčů, transformátorů, ložisek a podobných objektů v infračerveném spektru odhalí místa se zvýšenou teplotou a umožní opravu dříve než dojde k vážnější poruše nebo škodě. Výsledky snímkování jsou zákazníkovi předány formou hodnotícího protokolu v podobě tištěné nebo elektronické.
ELSLA s.r.o. © 2010, vytvořil www.WebCzech.cz